Školení

 DOTAČNÍ ŠKOLENÍ

Nabízíme vám možnost dotačního školení pro Vaše zaměstnance zcela zdarma přímo v místě Vašeho provozu.

S námi se nemusíte bát papírování, dotační školení za vás vyřídíme. Poskytneme Vám možnost rozvíjet své podnikání. Vaši zaměstnanci budou díky školení produktivnější a samostatnější a zároveň vám školení poskytne možnost si udržet talentované lidi, kteří se chtějí dále rozvíjet.

Veškerá dotační školení jsou zcela zdarma pro prvozpracovatele, kteří zpracovávají maso, mléko, rostlinné a živočišné produkty dle aktuálního celního sazebníku, příloha 1, podle článku 38 Smlouvy.

Radí prověříme, zda spadáte do podporované kategorie.

Kontaktní osoba: 

Ing. Eliška Klenková+420 607 006 389 | eliska.klenkova@uniconsultingcz.cz

 

Nabídka dotačních školení:

 • Mezinárodní standard bezpečnosti potravin IFS v.8
 • Správná výrobní a hygienická praxe, HACCP
 • Podpora místních trhů formou znalostí produktů – senzorická analýza potravin
 • Bezpečnost potravin
 • Interní audity (IA)
 • Legislativa ke značení potravin + Zbožíznalství
 • Systém řízení bezpečnosti potravin BRC
 • Systémy FSSC
 • Inovace v oblasti HALAL a KOSHER potravin

 

 Mezinárodní standard bezpečnosti potravin IFS v.8

 • Základní požadavky normy pro bezpečnost potravin
 • Novinky a změny IFS ver.8
 • Analýza rizik
 • Politika a cíle společnosti
 • Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin
 • Plán HACCP
 • Řízení zdrojů
 • Příprava na audit, řízení auditu a kroky po auditu
 • Řízení a správa normy
 • Řízení odchylek, neshod, náprav a nápravných opatření

Délka školení: 8 hodin

Počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

 Správná výrobní a hygienická praxe, HACCP

 • Legislativa – zákonné požadavky
 • Obecné principy správné výrobní a hygienické praxe
 • Zásady čištění a dezinfekce
 • Odpady
 • Deratizace a dezinsekce
 • Zásady osobní a provozní hygieny
 • Požadavky na zdravotní stav osob
 • Zdravotní nebezpečí z potravin a jejich rizika
 • HACCP

Délka školení 7 hodiny

Školení pro min. 5 až max. 20 osob.

Zkrácená verze školení 4,5 hodiny pro minimálně 20 osob.

 

 Podpora místních trhů formou znalostí produktů – senzorická analýza potravin

 • Legislativa (normy)
 • Vývoj senzorické analýzy
 • Základní pojmy 
 • Funkce smyslů
 • Smyslové receptory a jejich rozdělení
 • Ovlivnění smyslového vnímání
 • Zásady pro předkládání vzorků
 • Metody senzorické analýzy potravin
 • Senzorická jakost a její stanovení
 • Praktická část – senzorické hodnocení potravin

Délka školení 7,5 hodiny

Školení pro min. 5 až max. 10 osob.

Místo konání výhradně v prostorách: UniConsulting s.r.o., Čankovská 2621, Praha 9 Újezd nad Lesy

 

 Bezpečnost potravin

 • Co je a co zahrnuje bezpečnost potravin
 • Legislativa – zákonné požadavky
 • Obecné principy správné výrobní a hygienické praxe
 • Zásady čištění a dezinfekce
 • Odpady
 • Deratizace a dezinsekce
 • Zásady osobní a provozní hygieny
 • Požadavky na zdravotní stav osob
 • Zdravotní nebezpečí z potravin a jejich rizika

Délka školení: 8 hodin

Počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

  Interní audity (IA)

 • Inovace a nové přístupy
 • Používané normy pro auditování
 • Typy auditů
 • Terminologie
 • Zásady auditování
 • Řízení programu auditů
 • Charakteristika auditů
 • Správné a špatné auditní postupy
 • Příklady obvyklých neshod
 • Jaké oblasti prověřujeme
 • Dokumentace-formuláře
 • Řešení konfliktů při auditu
 • Lidský faktor při prověrce
 • Příklady auditech otázek a checklist
 • Opakování

Délka školení: 8 hodin

Počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

 Legislativa ke značení potravin + Zbožíznalství

 • Obecné požadavky na označování potravin
 • Povinné údaje pro balené potraviny
 • Země původu potravin
 • Potravinářské přídatné látky
 • Výživová a zdravotní tvrzení
 • Obecná tvrzení na obalech
 • Grafická vyjádření (obrázky)
 • Novinky v legislativě
 • Zbožíznalství

Délka školení: 8 hodin

Počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

  Systém řízení bezpečnosti potravin BRC

 

 • Systém managementu bezpečnosti potravin
 • Základní požadavky normy pro bezpečnost potravin (BRC Food, ver.9)
 • (např.: Závazek vrcholového vedení; kultura bezpečnosti potravin; HACCP; kvality management; normy pracoviště; řízení produktů; řízení procesů; lidské zdroje; zóny výroby; požadavky na outsourcing a obchodované výrobky; obrana závodu a autenticita produktu)
 • Příprava na audit, řízení auditu a kroky po auditu
 • Řízení a správa normy, novinky a praktické rady

Délka školení: 8 hodin

Počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

 Systémy FSSC

 • Požadavky normy FSSC 22000 verze 6
 • Klíčové změny v ISO 22000:2018
 • ČSN P ISO/TS 22002 -1 Programy nezbytných předpokladů – výroba potravin
 • ČSN P ISO/TS 22002 -4
 • Interní audit dle požadavků normy FSSC 22000
 • Ukázky neshod při certifikačních auditech

Délka školení: 8 hodin

Počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

 Inovace v oblasti HALAL a KOSHER potravin

 • Co je HALAL?
 • HALAL produkty
 • Co je HARAM?
 • Etika při jídle a pití
 • Halal & HACCP
 • IHI-Halal-Standard
 • Certifikační schéma
 • Co je Kosher a Kašrut?
 • Tóra
 • Základní pravidla šchity
 • Trejfe a nevela
 • Glatt košer a Košer le-mehadrin
 • Certifikační schéma
 • Audit

Délka školení: 8 hodin

Počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

Naši školitelé jsou certifikováni, můžeme tedy v případě zájmu vystavit certifikát za poplatek 50Kč bez DPH/osoba.

Kontaktní osoba v případě zájmu o školení:

Ing. Eliška Klenková| +420 607 006 389 |  eliska.klenkova@uniconsulting.cz