(OBSAZENO) Značení potravin, včetně e-shopů - aktuální legislativa (informace o akrylamidech)

(OBSAZENO) Značení potravin, včetně e-shopů - aktuální legislativa (informace o akrylamidech)

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě týkajících se také e-shopů.

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení, pracovníky odpovídající za dodržování legislativních požadavků při značení potravin, provozovatele potravinářských podniků a e-shopů.
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu:
Novela zákona o potravinách - největší legislativní úprava od vstupu České republiky do EU:
- vliv nových požadavků při označování balených a nebalených potravin
- způsob naplnění novely zákona o potravinách v prováděcích vyhláškách
- správní delikty při nedodržení kvalitativních požadavků, legislativních prohřešků při označování potravin a uvedení zdravotně závadných potravin na trh
- vymezení kompetencí dozorových orgánů dle typu provozovatele potravinářského podniku
Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům:
- způsob uvádění povinných a dobrovolných údajů na etiketě
- vztah k ostatním právním předpisům
E-shopy

Řešení modelových označení výrobků s praktickými ukázkami dle platných legislativních předpisů.
Diskuze
Odborný garant: Ing. Tereza Fišerová
Termín: 20. 3. 2019, 09.00 - 16.30 hod.
Cena bez DPH: 2 900 Kč
Rozsah: 7,5 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9