Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin

Součástí školení je občerstvení a oběd v ceně.

Kurz bude probíhat prezenčně v sídle společnosti Uniconsulting s.r.o - Čankovská 2621, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Soubor požadavků na podmínky výroby, pracovní postupy a na pracovníky provozovny. Jde o technologické postupy, specifikace surovin, technickou dokumentaci a školení pracovníků. Dále se dozvíte o systému preventivních opatření sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

 

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení.
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu:
1. Co je a co zahrnuje bezpečnost potravin
2. Legislativa – zákonné požadavky
3. Obecné principy správné výrobní a hygienické praxe
4. Zásady čištění a dezinfekce
5. Odpady
6. Deratizace a dezinsekce
7. Zásady osobní a provozní hygieny
8. Požadavky na zdravotní stav osob
9. Zdravotní nebezpečí z potravin a jejich rizika
Odborný garant: Ing. Jan Kobliha
Termín: 1. 3. 2024, 09.00 - 15.30 hod.
Cena bez DPH: 3 900 Kč
Rozsah: 6,5 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9