Interní auditor systému

Interní auditor systému

Provozovatelé potravinářského podniku mají za povinnost ze zákona ověřovat své systémy pomocí interních auditů. Interní audit je činnost, která je specifická, a při které se využívají principy ČSN EN ISO 19011. Školení seznámí auditory s formou auditování, psychologií komunikace při auditu i obsahem všech činností, které by při auditu měly být provedeny. Školení provedou naši lead auditoři, a tak frekventanti mohou dostat osvědčení o absolvování kurzu, které potřebují jako důkaz získání kvalifikace interního auditora.

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení.
Co se na kurzu naučíte: Osnova kurzu:
Význam a cíle auditů
Terminologie a definice.
Používané normy a předpisy.
Potřebné zdroje pro prověřování.
Typy prověrek.
Etapy procesu prověrky.
Lidský faktor při prověrce.
Zásady pro řízení programu prověrek.
Odborný garant: Ing. Michal Vild
Termín: 25. 5. 2018, 09.00 - 16.30 hod.
Cena bez DPH: 2 900 Kč
Rozsah: 7,5 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9