Označování potravin dle slovenské legislativy

Označování potravin dle slovenské legislativy

Ve spolupráci s našimi kolegy ze slovenské pobočky Vás seznámíme s legislativními požadavky na značení výrobků na Slovensku. Po absolvování obdržíte tištěné materiály a osvědčení o absolvování.

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení, pracovníky odpovídající za dodržování legislativních požadavků při značení potravin, provozovatele potravinářských podniků
Co se na kurzu naučíte: Zákonné požadavky na označování potravin na Slovensku
Řešení modelových označení s praktickými ukázkami
Diskuze
Odborný garant: Beata Morvayová
Termín: 18. 10. 2023, 09.00 - 14.00 hod.
Cena bez DPH: 3 900 Kč
Rozsah: 5 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9