Webinář / Online ZDARMA - Poradenství k získání certifikátů IFS, ISO, BRC...

Webinář / Online ZDARMA - Poradenství k získání certifikátů IFS, ISO, BRC...

Cílem tohoto programu je podpora nákupu poradenských služeb pro malé a střední podniky za účelem získání certifikátů potřebných pro potravinářství a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systému řízení).

Výstupem projektu bude certifikát.

(IFS. BRC, GMP/GHP, HACCP, ISO 22000 atd...)

Komu je kurz určen: Získání potřebných certifikátů pro potravinářství a průmysl
Co se na kurzu naučíte: Seznámení s dotačním programem PORADENSTVÍ.
Využijte až 50% dotaci při zavádění nových certifikátů IFS, ISO, BRC atd...

Program:
10:00 – 10:15 Představení dotačního programu
• Podmínky dotačního programu
• Průběh a pravidla dotačního programu

10:15 – 10:30 Informace o získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl
• Praktické informace o certifikaci výrobků, procesů, systémů řízení aj.
• Rozdělení a doporučení pro jednotlivé certifikace

.
Odborný garant: Ing. Tomáš Čapek, Ing. Veronika Šenoldová, Mgr. Kateřina Sejková
Termín: 18. 5. 2023, 10.00 - 10.30 hod.
Cena bez DPH: 1 Kč
Rozsah: 30 minut
Místo: Online platforma Microsoft Teams