Správná výrobní a hygienická praxe ve stravování - OBSAZENO

Správná výrobní a hygienická praxe ve stravování - OBSAZENO

Školení je zaměřené na praktické použití principů SVHP a zásad HACCP přímo v provozech kuchyní, restaurací, jídelen, konferenčních center a podobně. Absolvent kurzu bude schopný nejen samostatně provádět dohled na pracovišti, ale také zavádět nový provoz.

Komu je kurz určen: Všem pracovníkům provozů stravování a cateringu, restaurací, jídelen, kuchyní, vedení Front of House & Back of House, šéfkuchařům, F&B managerům, živnostníkům v pohostinské činnosti.
Co se na kurzu naučíte: V praxi ověřené postupy, jak zavádět a řídit provoz podle pravidel Správné Výrobní a Hygienické Praxe, jak vybrat dodavatele, proškolit zaměstnance a podřízené, vést dokumentaci, či jednat s dozorovými orgány.
Odborný garant: Ing. Michal Vild
Termín: 24. 5. 2022, 09.00 - 15.30 hod.
Cena bez DPH: 3 500 Kč
Rozsah: 6,5 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9