HACCP a Správná výrobní a hygienická praxe

HACCP a Správná výrobní a hygienická praxe

Soubor požadavků na podmínky výroby, pracovní postupy a na pracovníky provozovny. Jde o technologické postupy, specifikace surovin, technickou dokumentaci a školení pracovníků. Dále se dozvíte o systému preventivních opatření sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení.
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu (SVHP)
1. Legislativa – zákonné požadavky
2. Obecné principy správné výrobní a hygienické praxe
3. Zásady čištění a dezinfekce
4. Odpady
5. Deratizace a dezinsekce
6. Zásady osobní a provozní hygieny
7. Požadavky na zdravotní stav osob
8. Zdravotní nebezpečí z potravin a jejich rizika

Obsah kurzu (HACCP)
1. Legislativní zakotvení
2. Základní principy
3. Základní pojmy
4. Struktura HACCP
Odborný garant: Ing. Jan Kobliha
Termín: 11. 12. 2018, 09.00 - 15.30 hod.
Cena bez DPH: 2 900 Kč
Rozsah: 6,5 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9