Systémové standardy IFS, BRC (informace o akrylamidech)

Systémové standardy IFS, BRC (informace o akrylamidech)

Vše o těchto mezinárodních standardech pro provádění auditů dodavatelů privátních značek.

Systém popisuje požadavky na hygienu a bezpečnost potravin pro podniky zpracovávající potraviny.

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení.
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu:
Rozdělení norem a používaná terminologie
Trendy v zavádění norem a systémů kvality a bezpečnosti potravin
Aktuální verze norem kvality a bezpečnosti potravin
Požadavky norem IFS a BRC pro potraviny
Oblasti norem IFS a BRC pro potraviny
Aktuality a poslední změny norem IFS a BRC
Příklady častých neshod z praxe
Odborný garant: Ing. Michal Vild
Termín: připravuje se
Cena bez DPH: 2 900 Kč
Rozsah: 7,5 hodiny
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9