Zákonné požadavky na označování potravin (vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin)

Zákonné požadavky na označování potravin (vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin)

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě. Hlavním tématem je vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin. Přineste si vlastní produkt, provedeme na něm vzorové značení.

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení, pracovníky odpovídající za dodržování legislativních požadavků při značení potravin, provozovatele potravinářských podniků
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu:
Novela zákona o potravinách - největší legislativní úprava od vstupu České republika do EU
- vliv nových požadavků při označování zabalených a nebalených potravin
- způsob naplnění novely zákona o potravinách v prováděcích vyhláškách
- správní delikty při nedodržení kvalitativních požadavků, legislativních prohřešků při označování potravin a uvedení zdravotně závadných potravin na trh.
- vymezení kompetencí dozorových orgánů dle typu provozovatele potravinářského podniku
Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
- souhrn legislativních požadavků po datu 13. 12. 2014,
- způsob uvádění povinných a dobrovolných údajů na etiketě
- vztah k ostatním právním předpisům
Řešení modelových označení výrobků s praktickými ukázkami dle platných legislativních předpisů
Diskuze
Odborný garant: Ing. Petra Kolářová
Termín: 6. 3. 2018, 09.00 - 15.30 hod.
Cena bez DPH: 2 900 Kč
Rozsah: 6,5 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9