HACCP a další systémy ve stravování

Od 1. 1. 2015 musí veškeré stravovací provozy počítat s novým typem kontrol. Vedle hygieniků provádí kontroly také pracovníci veterinární správy a SZPI. Státní dozor nad kvalitou, zdravotní nezávadností, hygienou a původem potravin je díky novele zákona o potravinách sjednocen a kontroly v restauracích jsou stejně důsledné jako kontroly u výrobců potravin či obchodníků. Přísná kontrola je doprovázena značným zvýšením pokut, kdy podle typu pochybění se horní hranice, podle nového předpisu, pohybují od 1 do 50 miliónů korun.

Současně s novelou zákona o potravinách je také od 13. 12. 2014 účinné Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které přináší stravovacím provozům povinnost informovat zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). S touto povinností je spojeno celé řízení alergenů ve skladech v provozu kuchyně i při výdeji pokrmů. Povinnost znamená zavést dokumentovaný systém, který bude důkazem dodržování nových povinností.

Podívejte se podrobněji na naše služby pro provozovatele stravovacích zařízení (hotely, penziony, restaurace, čerpací stanice, cateringové společnosti, kavárny, občerstvení, fast food, školní jídelny závodní stravování).
Nechte si vypracovat nejen vzor jídelního lístku. Kontaktní formulář

Stravování

 • Balíček služeb zahrnuje:

   

  1)     Horká linka (zdarma) (tel. 725 714 495,  725 955 154)

   

  Krátké telefonáty řešící:

  • Aktuální krizové situace (kontrola dozorových orgánů a návod vhodné argumentace, stížnosti zákazníků nebo problémy s dodavateli)
  • Doporučení řešení systémových problémů (kam se obrátit pro řešení problému, legislativní poradna)

  Podmínky využití:

  -  Horkou linku může využít každý člen AHR bez návaznosti na další části balíčku

  -  Na počátku telefonátu sdělí tázající své jméno a provozovnu, za kterou hovoří

  -  Tazatel souhlasí, že bude jeho problém a příslušné řešení dále využíváno v práci AHR bez uvedení konkrétního tazatele a jména provozu.

  -  Všichni zájemci z řad členů AHR dostanou samolepku s kontaktními čísly, tak aby je měli vždy v kuchyni při ruce

   

  2)    Bleskový audit (4000,- Kč)  (objednávka na tel. 725 714 495), Půldenní prohlídka provozu s poradenskou částí a sepsáním všech problémů, které nejsou v souladu s legislativou a znamenají riziko při státní kontrole. Závěrem je sepsán akční plán, kde jsou problémy rozděleny podle závažnosti a zároveň je zde po dohodě s majitelem provozu uveden plán jejich nápravy.

  • Audit je doporučeno opakovat jednou ročně a v takovém případě AHR vystaví provozu certifikát o tom, že je předmětný provoz dozorován odborníky asociace v uvedených oblastech.

  Souvislosti auditu:

  -  AHR obeznámí státní dozorové orgány s uvedenou vnitřní kontrolou členů a smyslem jejich certifikace

  -  Seznam certifikovaných provozů bude uváděn v periodikách asociace a bude využíván jako marketingový nástroj k prezentaci provozů

  -  Certifikovaný provoz bude informován o všech změnách v průběhu roku, které by se mohli dotknout jeho konkrétních činností, a bude mu navrhnuto řešení

  -  Důkazem úspěšného absolvování auditu je certifikát a samolepka informující ihned u vstupu o úrovni hygieny provozu

  -  V rámci auditu budou jednotlivé povinnosti hodnoceny jako:

  1. Splněné
  2. Doporučení lepšího řešení
  3. Střední neshoda oproti zákonu

  Při zjištění závažných a středních neshod proti zákonným požadavkům, bude certifikát přidělen až po jejich odstranění. Připomínky na úrovni doporučení nejsou na překážku udělení certifikátu.

   

  3)     Aktuality  (zdarma)  

  Členové AHR budou informování o nových zákonných požadavcích v gastronomickém provozu a řešeních z toho vyplývajících.

   

  4)     Řešení povinností na vyžádání (podle dohody - členové AHR mají 15% slevu),

  Odborníci zajišťující řešení v oblasti hygieny pro AHR pomohou na vyžádání například s následujícími činnostmi:

  • vypracování povinné dokumentace
  • povinné školení zaměstnanců
  • pravidelná péče v rámci správné výrobní a hygienické praxe
  • komunikace s dozorovými orgány a řešení konkrétních problémů
  • zajištění deratizace a dezinsekce
  • zajištění vhodných sanitačních režimů a příslušných prostředků
  • řešení odpadového hospodářství
  • atp.

   

  Navrhování řešení odborníky:

  -  U jakéhokoli gastronomického provozu

  -  Na základě připomínek z bleskového auditu

  -  Za provádění a správnost uvedených činností nesou příslušní doporučení odborníci i finanční odpovědnost.