HACCP a další systémy ve stravování

Od 1. 1. 2015 musí veškeré stravovací provozy počítat s novým typem kontrol. Vedle hygieniků provádí kontroly také pracovníci veterinární správy a SZPI. Státní dozor nad kvalitou, zdravotní nezávadností, hygienou a původem potravin je díky novele zákona o potravinách sjednocen a kontroly v restauracích jsou stejně důsledné jako kontroly u výrobců potravin či obchodníků. Přísná kontrola je doprovázena značným zvýšením pokut, kdy podle typu pochybění se horní hranice, podle nového předpisu, pohybují od 1 do 50 miliónů korun.

Současně s novelou zákona o potravinách je také od 13. 12. 2014 účinné Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které přináší stravovacím provozům povinnost informovat zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). S touto povinností je spojeno celé řízení alergenů ve skladech v provozu kuchyně i při výdeji pokrmů. Povinnost znamená zavést dokumentovaný systém, který bude důkazem dodržování nových povinností.

Podívejte se podrobněji na naše služby pro provozovatele stravovacích zařízení (hotely, penziony, restaurace, čerpací stanice, cateringové společnosti, kavárny, občerstvení, fast food, školní jídelny závodní stravování).
Nechte si vypracovat nejen vzor jídelního lístku. Kontaktní formulář

Stravování

 • Posouzení projektů provozů z hlediska bezpečnosti potravin a návrh řešení
 • Příprava a zavedení systémů kvality a bezpečnosti potravin (např. Správná výrobní praxe, HACCP, ISO 9001 a další)
 • Pravidelné interní audity systému HACCP
 • Pravidelná ověřovací opatření systému HACCP, odpadového systému, BOZP
 • Konzultace nových legislativních požadavků s ohledem na inspekce provozů ze strany SZPI a veterinární správy (původ surovin, specifikace surovin, sledovatelnost, aj.)
 • Zavedení systému sledování alergenních látek v rámci výrobního procesu (od přípravy pokrmu/příjmu surovin až po výdej hotového pokrmu spotřebiteli)
 • Vypracování vzoru jídelního lístku (revize surovin z hlediska obsahu alergenů)
 • Modifikace nebo doplnění dokumentace (HACCP, SVHP, Provozní řád, Sanitační řád, apod.) dle změn v legislativě a s ohledem na inspekce provozů 
 • Mikrobiologické a chemické rozbory potravin (posouzení výsledků s ohledem na platnou legislativu)
 • Pravidelná školení - hygienické minimum, SVHP, HACCP, Označování alergenů, BOZP
 • Jednání se zástupci kontrolních orgánů
 • Poradenský servis (telefonické nebo elektronické řešení aktuálních dotazů a problémů v oblasti hygieny, sanitace apod.)