Zemědělské poradenství 

Skladujete závadné látky? Chováte hospodářská zvířata? I Vy potřebujete mít zpracovaný havarijní plán. Nespoléhejte se na vzor havarijního plánu a nechte si ho vypracovat na míru.

Dále pro Vás vypracujeme evidencí hnojiv, pomůžeme s hodnocením rizik ekologické újmy, Cross Compliance, proškolíme zaměstnance v oblasti HACCP a prodeje ze dvora.

Uvažujete o podnikání v oblasti zemědělství nebo agroturistiky? Nevíte, jaké povinnosti Vás čekají? Nemarněte čas studiem legislativy a obraťte se na naše odborné poradce.

Naše bohaté zkušenosti z praxe, dotační poradenství a komplexní znalost zemědělské legislativy budou pro Vás přínosem.

Podívejte se podrobněji na naše služby v oboru poradenství v zemědělství nebo nás kontaktujte.

Zemědělství

Havarijní plán je součástí opatření pro případ úniku závadných látek do prostředí, zabývá se možnými cestami úniku jednotlivých závadných látek a způsoby řešení vzniklých havárií, stanoví podmínky hlášení a odstranění následků havárií. Havarijní plán vychází z požadavku o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod.

Nejčastěji používanými závadnými látkami v zemědělství jsou: organická hnojiva živočišného původu jako je například kejda, hnůj, močůvka atd. 

Ten, kdo s těmito látkami nakládá ve větším rozsahu nebo hrozí zvýšené nebezpečí znečištění vod, má ze zákona povinnost mít vypracovaný plán opatření pro případy havárie, havarijní plán.

Vyhněte se nemalému finančnímu postihu a obraťte se na nás. Rádi Vám Havarijní plán zpracujeme nebo aktualizujeme a zajistíme i celý schvalovací proces.

 

Kontakt: Ing. Veronika Šenoldová Veronika.Senoldova@uniconsulting.cz | +420 727 937 947