Zemědělské poradenství 

Skladujete závadné látky? Chováte hospodářská zvířata? I Vy potřebujete mít zpracovaný havarijní plán. Nespoléhejte se na vzor havarijního plánu a nechte si ho vypracovat na míru.

Dále pro Vás vypracujeme evidencí hnojiv, pomůžeme s hodnocením rizik ekologické újmy, Cross Compliance, proškolíme zaměstnance v oblasti HACCP a prodeje ze dvora.

Uvažujete o podnikání v oblasti zemědělství nebo agroturistiky? Nevíte, jaké povinnosti Vás čekají? Nemarněte čas studiem legislativy a obraťte se na naše odborné poradce.

Naše bohaté zkušenosti z praxe, dotační poradenství a komplexní znalost zemědělské legislativy budou pro Vás přínosem.

Podívejte se podrobněji na naše služby v oboru poradenství v zemědělství nebo nás kontaktujte.

Zemědělství

1. Bezpečnost potravin pro zpracovatele potravin a krmiv  

Školení je zaměřeno na zákonné požadavky v oblasti bezpečnosti potravin a provozní bezpečnosti. Součástí semináře je získání informací o aktuálních a připravovaných novinkách v oblasti výkupů potravin a krmiv. Školení je určeno pro střední management.

Rozsah školení je 8 hodin. 

 

2. Portál farmáře

Cílem je zvýšit schopnost zemědělských podnikatelů využívat maximálně možnosti "Portálu farmáře", poskytnout dovednosti v oblasti ovládání zemědělských informačních systémů, zejména usnadnění práce s dokumentací, kterou musí v souvislosti s povinnou legislativou zemědělský subjekt vést.  Jedná se zejména o evidenci hnojení, používání přípravků na ochranu rostlin a evidenci zvířat. Tyto požadavky kladené na zemědělské podnikatele mají přímou souvislost s dotační politikou a s usnadněním administrativní práce.

Rozsah školení je 6 hodin. 

 

3. Prodej ze dvora – HACCP na míru

Cílem školení je seznámení s požadavky na prodej ze dvora přímo, podpora ekonomické soběstačnosti farem díky prodeji produktů s vyšší přidanou hodnotou, podpora informovanosti zemědělců o systému kritických bodů jako nástroje zaručující produkci bezpečných potravin na místní trh. Cílem projektu je podpora a vznik různorodých místních specialit, dále pak místního trhu, diverzifikace příjmů zemědělských podnikatelů a zajištění bezpečnosti potravin při prodeji ze dvora.

Rozsah školení je 6 hodin. 

 

4. Ochrana rostlin

Cílem školení je seznámení cílové skupiny pracovníků se zásadami a charakteristikami ochrany rostlin v souladu s normou a s postupy ve firmě. Přehled registrovaných přípravků, metodika ochrany rostlin, toxikologie a první pomoc, správná praxe v ochraně rostlin.

Rozsah školení je 6 hodin. Cena dohodou.

 

5. Systémové standardy (GlobalGap, HACCP, apod.)

Cílem školení je výběr nejvhodnějšího standardu přímo pro Vaši firmu, příprava na certifikační nebo recertifikační audit daného standardu nebo seznámení se systémy a informování o tom, co by pro Vaši společnost znamenalo zavedení těchto systémů.

Rozsah školení je 8 hodin. Cena dohodou.

 

Pro bližší informace a konkrétní termíny nás kontaktujte na e-mailu uniconsulting@uniconsulting.cz nebo na tel. 607 537 298.