Zemědělské poradenství 

Skladujete závadné látky? Chováte hospodářská zvířata? I Vy potřebujete mít zpracovaný havarijní plán. Nespoléhejte se na vzor havarijního plánu a nechte si ho vypracovat na míru.

Dále pro Vás vypracujeme evidencí hnojiv, pomůžeme s hodnocením rizik ekologické újmy, Cross Compliance, proškolíme zaměstnance v oblasti HACCP a prodeje ze dvora.

Uvažujete o podnikání v oblasti zemědělství nebo agroturistiky? Nevíte, jaké povinnosti Vás čekají? Nemarněte čas studiem legislativy a obraťte se na naše odborné poradce.

Naše bohaté zkušenosti z praxe, dotační poradenství a komplexní znalost zemědělské legislativy budou pro Vás přínosem.

Podívejte se podrobněji na naše služby v oboru poradenství v zemědělství nebo nás kontaktujte.

Zemědělství

 • Havarijní plán zemědělského podniku (vypracujeme a zajistíme posouzení a schválení příslušnými úřady)

 • Příprava a zavedení systémů (Správná zemědělská praxe ve vazbě na Cross-Compliance, HACCP, GMP+, GTP, ISO 9001, GlobalGap, ISCC)

 • Interní audity HACCP, IFS logistic, GMP+, GTP, ISO 9001, GlobalGap, ISCC. Pomoc při organizaci i účast na interních auditech.

 • Poradenství v oblasti cross-compliance, audit cross compliance

 • Poradenství v oblasti Zásad správné zemědělské praxe, welfare hospodářských zvířat

 • Poradenství v oblasti ochrany vod, struktura zemědělského podniku, agroenviromentální problematiky, poradenství v oblasti rozvoje venkova

 • Poradenství v oblasti nitrátové směrnice

 • Konzultace platné a připravované EU a ČR legislativy včetně komentáře a návrhu řešení (výstupem této služby mohou být měsíční reporty zasílané zájemci v elektronické formě)

 • Externí manažer kvality (pro menší podniky, kteří nemají vlastní zaměstnance zabývající se řízením systémů jakosti a zdravotní nezávadnosti)

 • Zastupování organizací při jednáních se zástupci orgánů ochrany veřejného zdraví, SZPI, veterinární správy, ČOI, ÚKZUZ případně při certifikačních auditech výše uvedených systémů

 • Zastupování při kolaudacích provozů