Poradenství v oblasti průmyslu a obchodu

Využijte našeho know-how v oblasti legislativy a uveďte bez komplikací svůj výrobek na trh, a to včetně správnosti etiket. Zaměřujeme se jak na oblast potravin, tak nepotravin,  zejména na značení kosmetiky, značení detergentů, značení hraček, materiálů pro styk s potravinami, značení spotřebního materiálu.

Poradíme Vám i při volbě vhodného systému kvality pro Váš provoz. Vyřešíme problémy a povinnosti spojené s používáním nebezpečných chemických látek a přípravků v provoze, uvedeme do souladu povinnosti vyplývající z právních předpisů odpadového hospodářství a environmentu.

Potřebujete pomoci se zavedením normy ISO 22716, s přípravou auditu nebo potřebujete vypracovat bezpečnostní listy produktů? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti odpadového hospodářství? Podívejte se podrobněji na naše služby v oblasti průmyslu a obchodu nebo nás kontaktujte.

Uvádění výrobků na trh

 • Připravíme, zavedeme a udržujeme pro Vás systémy - Správná výrobní praxe - GMP, Správná hygienická praxe - GHP, ISO 9001, ISO/CD 22716, BRC Consumer Products a další

 • Poradíme při volbě vhodného systému pro Váš provoz i typu certifikace uznávanou certifikační organizací. Pomůžeme s výběrem nejvhodnější certifikační společnosti. Smluvně garantujeme, že Vaše firma bude zdárně certifikována.

 • Provedeme interní audity systémů, pomoc při dodavatelských auditech (MAKRO, TESCO audit, apod.)

 • Připravíme provoz před externími audity obchodních řetězců (MAKRO, TESCO audit, apod.)

 • Externí manažer jakosti (pro menší podniky, kteří nemají vlastní zaměstnance zabývající se řízením systémů jakosti a zdravotní nezávadnosti)

 • Vypracujeme všechny potřebné dokumenty (sanitační a provozní řád, povinnosti vyplývající z DDD a další)

 • Vypracujeme bezpečnostní listy produktů, systém nakládání s obaly (vedení výkazu o obalových materiálech), nakládání s odpady a s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

 • Pravidelné sledování RASF a RAPEX systému a informace o výrobcích dle nadefinovaných kategorií (výstupem této služby jsou měsíční reporty zasílané zájemci v elektronické formě)

 • Zprostředkujeme mikrobiologické a chemické rozbory výrobků přes naše partnerské laboratoře a posuzujeme jejich výsledky s ohledem na platnou legislativu

 • Zastupujeme organizace při jednáních se zástupci orgánů ochrany veřejného zdraví, SZPI, SVS, OOVZ a ČOI, příp. při certifikačních auditech výše uvedených systémů

 • Poskytujeme telefonní linku pro Vaše dotazy v pracovní dny 9 - 17 hod

   

  Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

   

  Kontakt: Ing. Marek Vydra | marek.vydra@uniconsulting.cz | +420 602 281 677

   

                  Ing. Tereza Fišerová  | tereza.fiserova@uniconsulting.cz  |  +420 702 194 254

   

  UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace.

.