Standards

Systém byl vytvořen německou organizací Food Plus GmbH jako stále více globálně uznávané schéma pro zajištění kvality produktů zemědělské prvovýroby.  K vytvoření tohoto standardu vedly problémy jako např. dioxiny ve vejcích, BSE v hovězím mase a jiné případy.

GLOBALGAP

Popisuje minimální požadavky na správnou zemědělskou praxi a je určen chovatelům a pěstitelům čerstvé zeleniny a ovoce (GAP, Good Agricultural Practice), respektive všech zemědělských produktů pěstovaných za účelem konzumace lidmi. Jedním ze základních cílů je "standardizovat" zemědělství, které bude ctít principy trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti v rámci potravinového řetězce, zahrnující mj. minimalizaci agrochemických vstupů (ochranu přírody), welfare hospodářských zvířat, důraz kladený na sledovatelnost, otevřenou komunikaci a aplikaci nejlepších praktik.

V rámci standardu se vytvářejí specifické sektorové požadavky, aby se zaručilo podrobnější zhodnocení, a tudíž i vyšší úroveň zajištění bezpečnosti zemědělských komodit. Již nyní jsou například k dispozici koncepce pro živočišnou výrobu nebo čerstvé produkty (ovoce a zelenina). Zavedení tohoto standardu může být provedeno v kombinaci se stávajícím systémem (HACCP, GMP, ISO 9001, ISO 14001 a další).

Širší aplikace této normy v České republice je otázkou blízké budoucnosti.