Aktuální možnosti dotací - Nezemědělské činnosti zemědělských podnikatelů

Program rozvoje venkova - Nezemědělské činnosti zemědělských podnikatelů

DOTACE na opravy/myčky zemědělských strojů, výroba pelet, hnojiv, dřevovýroba, kovovýroba, zpracování plastu, papíru,klempířství, pekárna, tiskárna, prodejna atd.

 Kdo má nárok na podporu:

 • Fyzické a právnické osoby podnikající  min. 2 roky v zemědělské výrobě

Celkové výdaje: 50.000 - až 15 mil. bez DPH

Místo realizace: Obce do 2000 obyvatel

Co mohu z podpory financovat

 • nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou činnost (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
 • úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny určené pro nezemědělskou činnost (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem)
 • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • projektová dokumentace: zadávací řízení  - do 20.000,-
 • technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby  - do 80.000,-

Nezemědělská činnosti (CZ-NACE):
B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

Dotace: 40 – 60 % z celkové ceny bez DPH

Odevzdání žádosti: 6. 3. 2013 - 12. 3. 2013

Výsledky úspěšnosti: červenec/srpen 2013

Realizace projektu: kdykoliv od 12. 3. 2013 (1 - 2 roky)

Kdy dostanete dotaci: cca 5 měsíců od zrealizování a zaplacení projektu

 

První e-mailová či telefonická konzultace zdarma!

Bez vyplňování složitých formulářů a záměrů!

 

Výhody spolupráce s námi:

 • vysoká úspěšnost podaných žádostí
 • zkušenosti zpracovatelů
 • kladné reference

Pro bližší informace kontaktujte naše poradce pro dotace.

Další novinky »