Aktuální možnosti dotací - Operační program Rybářství

Žadatel:                                  
Mikro, malý, střední a velký podnik do 750 zaměstnanců a obratu nižší než 200 mil. EUR
Celkové výdaje:                      
50.000 - až 7 mil. Kč
Výše dotace:                          
60 % pro mikro, malý a střední podnik, 30 % pro velký podnik
Odevzdání žádosti:                
6. 3. 2013 - 12. 3. 2013      

2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury

Záměry:

a) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše:

 • vybavení rybníků;
 • výstavba, odbahnění, rozšíření nebo modernizace rybníků nebo rybničních soustav do1 ha(týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);
 • odbahnění lovišť u rybníků nad30 ha(týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);

b) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha:

 • výstavba, odbahnění, rozšíření, vybavení nebo modernizace rybníků (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);

c) výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace výrobních zařízení vyjma rybníků;

e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodářství, pokud takový prodej tvoří nedílnou součást akvakulturního hospodářství, aniž je dotčen článek 35 odst. 6 nařízení o EFF.

Z dotací lze např. proplatit:  

 • nákup pozemků a staveb do 10% ceny pozemku/stavby
 • nákup dopravních prostředků
 • pořízení/modernizace zařízení k vlastní produkci ryb (filtrační zařízení, čerpadla, dopravníky, třídičky na ryby, UV lampy, krmítka, kompresory, okysličovače vzduchu
 • výstavba/modernizace elektrické přípojky, skladů rybářského nářadí (techniky)
 • výstavba/modernizace čerpací stanice, garáží, objektů ke zlepšení pracovních podmínek
 • hráze, přístupové lávky, mosty, loviště, kádiště, ostrůvky vodního díla

2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh 

Záměr: Rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury.

Z dotací lze např. proplatit:        

 • nákup pozemků a staveb do 10% ceny pozemku/stavby
 • nákup dopravních prostředků
 • nákup/modernizace zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části
 • stavební práce, bourací úpravy
 • výstavba/modernizace provozních hal, manipulačních ploch, vodárny a úpravy vod
 • vodovod/kanalizace – přípojka do zpracovny
 • pořízení/montáž klimatizačních a ventilačních systémů do provozních hal a skladů

Preferenční kritérium:

Subjekt vlastní k datu podání žádosti o dotaci certifikát systému HACCP minimálně na provoz, ve kterém je projekt realizován.

První e-mailová či telefonická konzultace zdarma! Bez vyplňování složitých formulářů a záměrů!

 Výhody spolupráce s námi:

 • vysoká úspěšnost podaných žádostí
 • zkušenosti zpracovatelů
 • kladné reference

Pro bližší informace kontaktujte naše poradce pro dotace.

Další novinky »