Aktuální situace v označování potravin

Koncem listopadu bylo v Evropském věstníku zveřejněno nové nařízení o poskytování informací spotřebiteli na obalech potravin.

Nařízení bylo připravováno a formulováno několik let. Diskuze kolem několika sporných bodů proběhla i médii. Nakonec se všech 27 států EU dohodlo na variantě, která bude znamenat zásadní změny na obalech všech potravin v přechodném období stanoveném na 3 roky od zveřejnění předpisu, a to zejména v dodržení povinné velikosti písma u povinných údajů, v umístění informací v zorném poli, v rozsahu výživových hodnot, vyznačení země původu atd.

Tento předpis předpokládá dopracování některých pravidel, a to jak na úrovni EU tak i zpracování nových národních předpisů. Stejně tak s tím souvisí novelizace stávající legislativy.

Přechodné období 3 roky se může zpočátku zdát dostatečně dlouhé, ale jak bylo řečeno, změny se budou týkat všech potravin a tlak na grafická studia a tiskárny se bude postupně zvyšovat včetně vynakládaných finančních nákladů. Určitě se proto vyplatí změny průběžně sledovat a odhadnout správný moment pro změny obalů.

Další novinky »