BRC verze 7

Sedmé vydání normy BRC

Světová norma pro bezpečnost potravin - BRC 7 - je dostupná od 7. ledna 2015. Auditovat se podle požadavků aktualizované normy začne v červenci 2015.
Agentura BRC (British Retail Consortium) zveřejnila 7. vydání světové normy pro bezpečnost potravin (Global Standard for Food Safety).

Vydání 7. verze standardu předcházela rozsáhlá konzultace s cílem pochopit požadavky všech zainteresovaných stran (výrobci potravin, prodejci, provozovatelé stravovacích zařízení, certifikační úřady).


Nejnovější vydání mělo za cíl vyřešit následující oblasti:

  • pokračujicí snahu o celistvost auditů,
  • poskytnutí normy s možností zahrnout další moduly umožňující snížení zátěže auditem,
  • motivace pracovišť k zavedení systémů snižujících riziko jejich zapojení do podvodu,
  • podpora vyšší transparentnosti a možnosti zpětného vysledování v dodavatelském řetězci,
  • podpora přijetí normy jako prostředku na zlepšení bezpečnosti potravin na malých pracovištích a provozovnách, kde jsou procesy stále ve fázi vývoje.

Normu v českém jazyce si můžete stáhnout zde.

Další novinky »