Certifikace kritických bodů (HACCP) ve výrobě potravin od 1. 1. 2013

Od 1.1. 2013 musí být všechny nové certifikáty HACCP vydávány pouze podle dokumentu Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) zveřejněného v částce 2 Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky ročník 2010.

Stávající platné certifikáty, vydané podle dokumentu publikovaném ve Věstníku MZe1/2001, zůstanou v platnosti nejdéle do 31.12. 2015.

Další novinky »