Doplňující informace k aplikaci nařízení 432/2012 – zdravotní tvrzení

Na koordinační schůzce, kde byli přítomni  zástupci MZe, MZ, MPO, kontrolních orgánů a další zainteresovaní účastníci, byl projednáván postup při aplikaci nových odsouhlasených zdravotních tvrzení a jejich uvádění na obale.

Seznamy výživových a zdravotních tvrzení tvoří přílohu k nařízení 1924/2006 a podle ustanovení tohoto předpisu je přechodné období pro změny 6 měsíců.  Toto období platí i pro požadavky nařízení  432/2012. Protože se jedná o přímo použitelný předpis EU, nelze tento termín měnit.

Vzhledem k tomu, že  i po  datu 14. 12. 2012 budou na trhu výrobky, na jejichž obalech budou zdravotní tvrzení neodpovídající požadavkům nařízení  432/2012, bylo ústně dohodnuto, že kontrola tohoto bodu nebude předmětem zvýšeného zájmu kontrolních orgánů, ale v případě podání podnětu musí kontrolní orgány postupovat podle zákonných požadavků.

Tolerantní přístup se ale nepředpokládá v případě kontroly letáků, reklamy a v internetových obchodech – v těchto případech je nutné údaje přizpůsobit legislativním požadavkům od 15. 12. 2012.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme přehodnotit všechna zdravotní tvrzení vyznačená na obalech Vašich výrobků. V případě dotazů kontaktujte naše odborné poradce.

Další novinky »