Dotační možnosti - ROZVOJ, Inovace a ICT - výzvy otevřeny pouze 2 týdny

Informace o jednotlivých aktuálních výzvách naleznete níže, souhrnné informace pak kliknutím na odkazy Rozvoj, Inovace, ICT a strategické služby

Vzhledem k velkému počtu zájemců a krátkým termínům pro odevzdání žádostí ze strany MPO/CzechInvestu budeme schopni na aktuálních výzvách spolupracovat pouze s firmami, které budou mít uzavřenou platnou poradenskou smlouvu do termínů uvedených u jednotlivých výzev.

ROZVOJ

Odevzdání registrační žádosti: 4. 11. 2013 – 15. 11. 2013
Odevzdání plné žádosti: do 20. 1. 2014
Žadatel: fyzická/právnická osoba do 250 zaměstnanců, 2 roky historie v podporovaných regionech
Dotace: 40 – 50 %  (1 - 25 mil. Kč)
Investice: 2 - 50 mil
Z dotace je možné pořídit: nákup strojů, technologií  a zařízení včetně řídícího softwaru
Příklad: nákup technologií do truhlárny, nákup technologií do polygrafického průmyslu
Podporovaná odvětví: zpracovatelský průmysl, obchod, biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika atd.

Potvrzení zájmu a podepsání smlouvy do 6. 11. 2013

 

INOVACE

Odevzdání registrační žádosti: 11. 11. 2013 – 22. 11. 2013
Odevzdání plné žádosti: do 31. 1. 2014
Žadatel: fyzická/právnická osoba, 2 roky historie
Dotace: 30 – 50 %  (1 - 50 mil. Kč) (až 75 mil. Kč v podporovaných regionech)
Z dotace je možné pořídit: inovace produktu, procesu, zefektivnění firemních procesů, projekty na ochranu práv duševního vlastnictví, hmotný a nehmotný odepisovatelný majetek pořízený na základě výzkumu a vývoje či patentu, SW, HW, externí služby expertů, mzdy pracovníků podílejících se na projektu
Příklady:  Inovace pro tepelné zpracování ocelových výrobků, inovace procesu výroby automobilových dílů

Potvrzení zájmu a podepsání smlouvy do 8. 11. 2013

 

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Odevzdání registrační žádosti: plánováno listopad 2013
Odevzdání plné žádosti:  leden 2014
Žadatel: fyzická/právnická osoba, 2 roky historie
Dotace: 1,5 – 100 mil. Kč
Z dotace je možné pořídit: technické zázemí (hmotný a nehmotný majetek) nebo osobní náklady na zaměstnance ( 3-10 nově vytvořených pracovních míst)

  • vývoj software
  • zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením
  • centrum oprav high-tech výrobků a technologií

Potvrzení zájmu a podepsání smlouvy do 12. 11. 2013

Usoudíte-li, že jsou pro Vás tyto informace zajímavé, neváhejte se obrátit na naše dotační specialisty:

Ing. Martina Procházková, Tel.: +420 725 339 007, E-mail: martina.prochazkova@uniconsulting.cz

Další novinky »