Dotační program: Využívání poradenských služeb

Dotační program: VYUŽÍVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Kdo má nárok na podporu:

  • Zemědělci/Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích

Předmět dotace:

  • Finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce.
  • Finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy

 Co mohu z podpory financovat:

  • Vypracování havarijního plánu
  • Dokumentace související s ekologickou újmou
  • Evidence hnojení
  • Pomoc při jednání s kontrolními  a dozorovými orgány apod.

Dotace: 80 %

První e-mailová či telefonická konzultace zdarma!

Výhody spolupráce s námi:

  • vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • zkušenosti zpracovatelů
  • kladné reference

Pro bližší informace kontaktujte naše poradce pro dotace.

Další novinky »