Ekologická újma - prevence a náprava, hodnocení rizik - zákon č. 167/2008 Sb.

Na konci roku 2011 byl vydán prováděcí předpis k novince v české legislativě - zákonu o předcházení ekologické újmě. Pro rok 2012 vzniká pro velkou část podniků v České republice (uvedených v příloze zákona) povinnost provést hodnocení rizik ekologické újmy. Odkládání tohoto hodnocení není na místě, neboť může vyvolat další potřebné kroky.

Více informací zde.

Další novinky »