Informování o alergenech ve stravovacích provozech

Od 13.12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení přináší stravovacím provozům povinnost informovat zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).

Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II nařízen (EU) č. 1169/2011.

Bude vydáno vnitrostátní opatření upravující poskytování informací o alergenech ve stravovacích provozech, které je v poslední fázi schvalování na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Jak informovat strávníky o přítomných alergenech

Další novinky »