Jednání s ministry zdravotnictví a krajskými hygieniky

UniConsulting spolutvůrce metodického pokynu

Naše společnost byla přizvána k účasti na jednání s AHR ČR a krajskými hygieniky, které probíhá pravidelně na MZ. Poslední společné setkání se uskutečnilo letos v květnu, kdy se projednával návrh AHR ČR na aplikaci nařízení o označování alergenů v pokrmech restaurací. Jednání za AHR ČR se zúčastnili Václav Stárek a majitel společnosti UniConsulting Tomáš Čapek. Všichni přítomni navrhovaný materiál, z něhož by měl vycházet metodický pokyn pro hygieniky, podpořili.

V této souvislosti jsme pro Vás připravili seminář:

Seminář "Označování alergenů v pokrmech dle nové legislativy"

Další novinky »