Nahlašování potravin dle vyhlášky č. 320/2014 Sb.

Rozšíření povinnosti oznámení o další kategorie potravin (doplňky stravy, výrobky z révy vinné, aj.)

Od 1. 1. 2015 je účinná vyhláška č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o potravinách (zákon č. 110/1997 Sb.), který v § 3d odst. 3 stanovuje povinnost provozovatele potravinářského podniku (dále jen „PPP") informovat příslušné dozorové orgány o příjmu vybraných druhů potravin z jiného členského státu EU nebo ze třetí země. Vyhláška se vztahuje pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou. Tzn., že se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen.

Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení.

Seznam potravin rostlinného původu, na které se předpis vztahuje:

 •  čerstvé ovoce druhu : 
 1. broskve, včetně nektarinek
 2. hrušky,
 3. jablka,
 4. slívy a švestky
 5. pomeranče
 6. banány
 7. stolní hrozny révy vinné
 • čerstvá zelenina druhu :
 1. cibule a česnek,
 2. mrkev a celer bulvový,
 3. rajčata, papriky a okurky salátové,
 4. zelí hlávkové, květák a brokolice
 • brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.
 • výrobky z révy vinné podle nařízení (EU) č. 1308/2013, o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, vč. vinného rmutu, v obalech o objemu nad 2 l (neurčených konečnému spotřebiteli) a nebalené víno
 • vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny
 • mák setý                                                  
 • doplňky stravy

Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle vyhlášky poskytnout dozorovému orgánu:

 • druh potraviny přicházejícího na místo určení, 
 • množství potraviny přicházejícího na místo určení,
 • členský stát a název a adresa provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení,
 • adresa místa určení a příjemce potraviny
 • předpokládané datum příchodu potraviny na místo určení 

Více informací a postup informování najdete zde.

Zdroj: SZPI

Další novinky »