Nová prováděcí vyhláška (č. 172/2015) stanovující rozsah informačních povinností provozovateli potravinářského podniku v místě určení.

Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

 

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.

 

Vydáno dne: 10. 7. 2015
Účinné od: 1. 8. 2015

 

Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin.

 

Vyhláška stanoví:

 

 • druhy potravin, na které se vyhláška vztahuje,
 • rozsah informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku, a to
  • druh potraviny přicházející na místo určení,
  • množství potraviny přicházející na místo určení,
  • členský stát a název a adresa provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení,
  • název, adresu a identifikační číslo místa určení a příjemce potraviny v místě určení a
  • datum příchodu potraviny na místo určení.
 • termín a způsob předávání informací.

Zdroj: PotravinyInfo

 

Další novinky »