Oficiální stanovisko MZe ke zdravotním tvrzením při označování potravin

V květnu 2012 vyšlo nařízení 432/2012 EU, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin, které je zatím poslední, ale nejobsažnější přílohou k nařízení 1924/2006 EU.

Podle požadavků tohoto předpisu musí být jiná tvrzení neuvedená v přílohách k nařízení 1924/2006 odstraněna z obalů, a použít lze jen tvrzení schálená Evropskou komisí.

Nařízení 432/2012 je použitelné od 14. 12. 2012. Po tomto datu nesmějí být uváděny na trh výrobky, v jejichž označení jsou použita nepovolená zdravotní tvrzení.

Dle oficiálního vyjádření Ministerstva zemědělství ČR, č.j.211759/2012-MZE-14322 ze dne 20. listopadu 2012,  lze potraviny opatřené etiketou a uvedené na trh před 14. prosincem 2012, které nejsou v souladu s nařízením, uvádět na trh do vyčerpání zásob. Potraviny vyrobené od 14. prosince 2012 musí být již plně v souladu s nařízením. Zdravotní tvrzení uvedená v reklamě, na webových stránkách, v propagačních materiálech, apod. musí být v souladu s nařízením od 14. prosince 2012.

 

Další novinky »