Označení masa od 1. 4. 2015 dle nařízení (EU) 1169/2011

Vepřové, skopové, kozí a drůbeží maso - označení dle nařízení (EU) č. 1169/2011

Od 1. 4. 2015 bude muset být označeno čerstvé, chlazené a zmrazené maso vepřové, skopové, kozí a drůbeží zemí původu nebo provenience.

Pravidla pro uvádění země chovu a země porážky v případě druhů masa podle nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou stanovena nařízením (EU) č. 1337/2013. Určující je především doba chovu zvířete v určité zemi. Pokud je zvíře chováno postupně v různých zemích, uvádí se buď země s převažující dobou chovu, nebo výčet zemí nebo „několik členských států EU“,  v případě dovozu do Unie „mimo EU“. Pojem „původ“ by měl být vyhrazen pro maso získané výhradně ze zvířat narozených, chovaných a poražených v jednom členském státě nebo třetí zemi.

U baleného i nebaleného čerstvého hovězího masa musí být uvedeny také údaje o poraženém zvířeti, jako pohlaví a stáří zvířete (kategorie: „mladý skot“, „mladý býk“, „volek“, „jalovice“, „kráva“), registrační číslo zvířete, název země původu, číslo jatek, číslo bourárny, země, kde se zvíře narodilo, bylo vykrmeno a poraženo. V případě, že bylo provedeno vyšetření na BSE, musí být uveden i název laboratoře.

 

Další novinky »