Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - příručka pro spotřebitele

Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných na potravinářských výrobcích a při prodeji potravin. Vychází z nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, podle kterého musí být potraviny označovány od 13. prosince 2014, a dále ze zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a z dalších předpisů Evropské unie a národních vyhlášek, které do problematiky označování zasahují.

Cílem příručky je zlepšení informovanosti spotřebitelů, tedy poskytnutí srozumitelné, a tím občas i zjednodušené, odpovědi na nejčastější dotazy. Nejedná se o vyčerpávající výklad právních předpisů, takže pro účely vytváření etiket pro potraviny je nutné se řídit přesným zněním právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že legislativa podléhá soustavným změnám, je třeba počítat s tím, že s odstupem času od vydání této příručky mohou být některé požadavky na označování opět pozměněny.

Zdroj: MZe

Další novinky »