Označování steviolglykosidů na obalech výrobků

Značení steviolglykosidů na potravinách

Steviolglykosidy jsou pro výrobce alternativou k běžně používaným sladidlům právě pro svůj způsob výroby z rostlinného materiálu.

Steviolglykosidy jsou sladidlem, které lze dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, o potravinářských přídatných látkách (ve znění nařízení (EU) č. 1131/2011, kterým se mění jeho příloha II pokud jde o steviol-glykosidy) při výrobě stanovených potravin používat.

Steviolglykosidy jsou získávány složitým fyzikálně-chemickým procesem z rostliny Stevia rebaudiana, která je v současné době považována za neschválenou potravinu nového typu a stévii tedy nelze – na rozdíl od steviolglykosidů – používat při výrobě potravin. Výroba steviolglykosidů je také rozdílná od způsobu výroby extraktů z bylin – způsob výroby je popsán v nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008,  na straně 270.

Nařízení (ES) č. 1333/2008, o přídatných látkách, nestanovuje podmínky pro použití spojení „přírodní" + aditivní látka.

Dle § 9 odst. 9 vyhl. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin, v platném znění je v případě použití sladidla nutné označit toto v blízkosti názvu potraviny, a to „se sladidlem"

Dle § 10 odst. 1 vyhl. 113/2005 Sb. se přídatná látka ve složení označí názvem látky anebo jejich číselného kódu, dle odst. 3 pak musí být uveden i název kategorie přídatné látky (tj. např. sladidla)

Východiska:

  • Steviolglykosidy jsou přídatnou látkou a jejich značení se musí řídit požadavky na označování přídatných látek
  • Steviolglykosidy nelze považovat za extrakt z rostliny Stevia rebaudiana
  • Rostlinu Stevia rebaudiana nelze použít při výrobě potravin

Navrhované vyhodnocení označení:

se steviolglykosidy
ANO*
se stévií
NE – stévii nelze do potravin používat, jde o neschválenou PNT viz. Rozhodnutí Komise č. 2000/196
se steviolglykosidy z rostliny stévie/se steviolglykosidy z částí rostliny Stevia rebaudiana
ANO*
se sladidly z rostliny stévie
ANO
s rebaudiosidem A/ se steviosidem
ANO*
s extrakty ze stévie
NE – výroba steviolglykosidů je dle nařízení č. 231/2012 jiná, než výroba extraktů. Extrakty ze stévie nejsou povolenou přídatnou látkou dle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008
s přírodními sladidly
NE – steviolglykosidy extrahované z rostliny jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem. Dle § 2, respektive přílohy č. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sb., nejsou steviolglykosidy přírodními sladidly. Proto se jedná o klamání spotřebitele dle článku 16 nařízení č. 178/2002.
slazeno přírodními látkami, slazeno přírodně
NE – steviolglykosidy extrahované z rostliny jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem. Dle § 2, respektive přílohy č. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sb., nejsou steviolglykosidy přírodními sladidly. Proto se jedná o klamání spotřebitele dle článku 16 nařízení č. 178/2002.
bez sladidel
NE – steviolglykosidy jsou schváleným sladidlem. Dle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008 jsou steviolglykosidy schválená sladidla.    
bez umělých přípravků
NE – steviolglykosidy jsou extrahované z rostliny, ale jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem. Proto se jedná o klamání spotřebitele dle článku 16 nařízení č. 178/2002.
přirozeně sladké, s přírodní sladkou chutí (z rostliny stévie), se sladkou chutí rostlinného původu
NE – lze použít pro potraviny typu med, ovocná šťáva. Steviolglykosidy jsou schválená aditivní látka, sladidlo. Dle nařízení (EU) č. 231/2012 mohou sladidla obsahovat i některé steviolglykosidy, které se v rostlině přirozeně nevyskytují. Proto se jedná o klamání spotřebitele dle článku 16 nařízení č. 178/2002.
steviolglykosidy se přirozeně vyskytují v listech stévie
ANO*
se sladidly přírodního / rostlinného původu
ANO
se steviolglykosidy rostlinného původu, se steviolglykosidy získanými z přírodních surovin
ANO*
*název potraviny musí být doprovázen tvrzením „se sladidly“ dle vyhl. 113/2005 Sb.
 
Na etiketě by také neměla být graficky znázorněna rostlina Stévie (jde o neschválenou PNT viz Rozhodnutí Komise č. 2000/196), pokud není v její blízkosti uvedeno, že výrobek obsahuje steviolglykosidy.
 
Zdroj: SZPI

 

Další novinky »