Povinné značení alergenů u vinařských produktů

V červnu tohoto roku vyšlo nařízení Komise (EU) č. 579/2012 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, které nově stanovuje povinnost označit ve vinařském výrobku alergen pocházející z vajec nebo mléka.

Označení alergenu pocházejícího z vajec a mléka platí pro vína vyrobená zcela, nebo částečně z hroznů sklizených v roce 2012 a v následujících letech, která byla opatřena etiketami po 30. červnu  2012.

S odkazem na Směrnici 2000/13 EU čl. 6 odst. 3a je nutné na obalech nápojů vyznačit alergenní složky přítomné ve výrobku.

Proto tedy:

Označení alergenu pocházejícího z vajec a mléka platí pro vína vyrobená zcela nebo částečně z hroznů sklizených v roce 2012 a v následujících letech, která byla opatřena etiketami po 30. červnu 2012.

Podrobnosti týkající se alergenů:
(čl. 118x NR č.1234/2007, čl. 51 NK č. 607/2009, příloha X NK 607/2009, část A)

  • výraz „siřičitany" nebo „oxid siřičitý", je-li obsah SO2 vyšší než 10mg/litr
  • výraz „"vejce", „vaječná bílkovina", „výrobky z vajec", „vaječný lysozym" nebo „vaječný albumin", obsahuje-li výrobek stopy vajec či výrobků z vajec
  • výraz „mléko", „výrobky z mléka", „mléčný kasein" nebo „mléčná bílkovina", obsahuje-li výrobek stopy mléka nebo mléčných výrobků.

Může být připojen i piktogram (příloha X NK 607/2009, část B)

Podle přílohy lze na obal vyznačit symboly týkající se přítomnosti alergenů, ale dle stanoviska SZPI musí být doplněny slovním vysvětlením, tak aby byly srozumitelné pro spotřebitele. Piktogramy uvedené v čl. 51 odst. 2 najdete zde.

Pro bližší informace kontaktujte naše poradce pro dotace.

Další novinky »