Představujeme aplikaci standardů kvality Standards Map

Standards Map - your roadmap to sustainable trade

Aplikace Standard Maps poskytuje komplexní, ověřené a transparentní informace o dobrovolných normách udržitelnosti a otázkách kvality a bezpečnosti potravin. Standards Maps je online platforma, která umožňuje svým uživatelům porovnávat více než 170 norem udržitelnosti. Uživatelé, mezi které patří výrobci potravin, dovozci potravin, retail, výzkumní pracovníci a další, se mohou v aplikaci:

  • seznámit se standardy či kodexy, jež se vztahují ke kontrétnímu odvětví;
  • prozkoumat hlavní rysy těchto standardů;
  • srovnat požadavky různých standardů;
  • zhodnotit úroveň vlastního podnikání v porovnání s požadavky vybraných standardů.

 

 

 

Další novinky »