Přídatné látky, emulgátory neboli "éčka"

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd. V zákoně se přídatnými látkami rozumí látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny.

Druhy potravinových aditiv

 • Antioxidanty - látky prodlužující trvanlivost potraviny a chránící ji proti zkáze způsobené oxidací, která se může projevit zejména žluknutím tuků nebo barevnými změnami potraviny
 • Barviva
 • Konzervanty - látky prodlužující trvanlivost potraviny a chránící potravinu proti mikrobiálnímu kaženíKyselinylátky zvyšující kyselost potraviny
 • Regulátory - látky měnící nebo udržující kyselost nebo zásaditost potraviny
 • Tavicí soli - látky měnící vlastnosti bílkovin při výrobě tavených sýrů a účelem zamezení oddělování tuku. Zlepšuje se tím roztíratelnost sýru.
 • Kypřicí látky - látky nebo směsi látek vytvářející plyny (nejčastěji oxid uhličitý) za účelem zvětšení objemu těsta (kynutí těsta)
 • Sladidla - látky udělující potravině sladkou chuť a nahrazující přírodní sladidla (fruktózu, sacharózu - cukr, glukózový sirup, atd.) a med. Potraviny obsahující více než 10 % náhradních sladidel polyalkoholických cukrů E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 nebo E 967 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny výstrahou „Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky"
 • Látky zvýrazňující chuť a vůni
 • Zahušťovadla - látky zvyšující viskozitu potraviny
 • Želírující látky - látky udělující potravině texturu vytvářením gelu
 • Modifikované škroby - látky získávané chemickým zpracováním z jedlých škrobů v přirozeném stavu nebo ze škrobů předtím pozměněných fyzikálními nebo enzymovými postupy nebo pozměněných působením kyselin, zásad nebo bělících činidel.
 • Stabilizátory - látky udržující fyzikálně-chemické vlastnosti potraviny: látky umožňující udržování rovnoměrného rozložení dvou nebo více nemísitelných látek v potravině, látky udržující nebo posilující existující zbarvení potraviny, a látky zvyšující vazebnou kapacitu potraviny, která umožňuje spojení jednotlivých složek potraviny do konečné potraviny
 • Emulgátory - látky umožňující tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo více jinak nemísitelných kapalných fází nebo které tuto směs udržují, tj. látky podporující vznik emulzí
 • Nosiče a rozpouštědla - látky, které se používají k rozpouštění, ředění, disperzi (rozptýlení) nebo jiné fyzikální úpravě přídatných látek nebo aromat v potravinách s cílem usnadnit manipulaci s nimi, aniž by přitom měnily jejich technologickou funkci
 • Protispékavé látky - látky snižující tendenci částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě,Lešticí látkylátky udělující potravině po nanesení na vnější povrch lesklý vzhled nebo vytvářející ochranný povlak
 • Balicí plyny - plyny jiné než vzduch, které se zavádějí do obalu před, během, nebo po plnění potraviny do obalu (argon, helium, dusík)
 • Propelanty - plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu (např. šlehačka ve spreji)
 • Odpěňovače - látky zabraňující vytváření pěny nebo snižující pěnění
 • Pěnotvorné látky
 • Zvlhčující látky - látky chránící potravinu před vysycháním působením proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí a dále látky podporující rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí
 • Plnidla - látky přispívající k objemu potraviny bez významného zvyšování její energetické hodnoty
 • Zpevňující látky - látky zpevňující nebo udržující pevnost tkáně ovoce nebo zeleniny, látky zkřehčující nebo udržující křehkost tkáně ovoce a zeleniny, a látky ztužující gely reakcí se želírujícími látkami
 • Sekvestranty - látky vytvářející chemické komplexy s ionty kovů. Zabraňují tak jejím reakcím vedoucím k degradaci složek potravy nebo po konzumaci nežádoucím reakcím v těle
 • Látky zlepšující mouku - látky jiné než emulgátory, které se přidávají k mouce nebo do těsta za účelem zlepšení pekařské kvality

Regulace použití a označování

V Česku reguluje používání a označování povolených přídatných látek Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím Vyhlášky č. 4/2008 Sb., ze dne 3. ledna 2008, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. Výrobci mají povinnost uvádět přídatné látky na obalu výrobku.
V Evropské unii mají povolené látky kód složený z písmene E a tří nebo čtyř čísel.

Přídatnou látku lze podle vyhlášky použít pouze:

 • pokud je prokázána technologická potřeba jejího použití a účelu nelze dosáhnout jinými prostředky;
 • pokud v použitém množství nepředstavuje riziko pro spotřebitele;
 • k zachování výživové hodnoty potraviny, přičemž záměrné snížení výživové hodnoty se připouští pouze, pokud taková potravina nepředstavuje podstatnou složku běžné stravy nebo pokud je použití přídatné látky nezbytné pro výrobu potravin určených pro zvláštní výživu;
 • k dodání potřebné složky do potraviny určené pro zvláštní výživu;
 • ke zvýšení trvanlivosti potraviny nebo zlepšení jejích organoleptických vlastností, pokud se nezmění jakost potraviny.

Zdroj: wikipedia

Přídatné látky v potravinách

Další novinky »