Seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin - nařízení 432/2012 EU

V květnu tohoto roku vyšlo evropské nařízení (ES, č. 432/2012) uvádějící seznam povolených zdravotních tvrzení. Jedná se o tzv. funkční zdravotní tvrzení týkající se hlavně vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek. Toto nařízení navazuje na nařízení (ES, č. 1924/2006) regulující používání zdravotních tvrzení na obalech potravinářských výrobků, v reklamě i obchodních známkách. Základním principem tohoto nařízení je povolit používat pouze zdravotní tvrzení vědecky podložená, pravdivá a srozumitelná průměrnému spotřebiteli.

Nové nařízení je platné od poloviny prosince tohoto roku. Dozorové orgány tedy budou mít konečně k dispozici jasný předpis, na základě kterého budou moci kontrolovat použitá zdravotní tvrzení na obalech potravinářských výrobků, na reklamních letácích či v televizních spotech.

Za zdravotní tvrzení je považováno i tvrzení o obsahu "určitých" látek, například „obsahuje probiotika" nebo „obsahuje antioxidanty" – i tato tvrzení jsou považována za zdravotní tvrzení, neboť u spotřebitele navozují dojem, že potravina obsahuje něco pozitivního pro jeho zdraví. Jedná se o tzv. nespecifická tvrzení, která musí být vždy doplněna konkrétním zdravotním tvrzením vztahujícím se k určité zdravotní funkci.Velké zastoupení na našem trhu mají přípravky určené ke snížení tělesné hmotnosti, nebo pocitu sytosti. Na obalech těchto přípravků jsou nejen tvrzení zaručující tento efekt, ale také symboly a grafická ztvárnění vytvářející u spotřebitele dojem zeštíhlení, vylepšení postavy, například symbol metru kolem pasu štíhlé ženy. Tyto obrázky a symboly jsou ale rovněž považovány za zdravotní tvrzení a podléhají nařízení (ES) č. 1924/2006.
Zdroj: vitalia.cz

Z výše uvedených důvodů doporučujeme přehodnotit všechna zdravotní tvrzení vyznačená na obalech Vašich výrobků. V případě dotazů kontaktujte naše odborné poradce.

 

Další novinky »