Společnost UniConsulting se stala součástí občanského sdružení – České sdružení pro vzdělávání v potravinářství a zemědělství

Společnost  UniConsulting  poskytuje své služby a hájí zájmy fyzických a právnických osob podnikajících v celém potravinářském řetězci již od roku 1998. K tomu, aby mohla ještě lépe uspokojovat specifické potřeby a zájmy jednotlivých partnerů, stala se společnost UniConsulting součástí občanského sdružení –  České sdružení pro vzdělávání v potravinářství a zemědělství.

Posláním sdružení je rozvoj vzdělávání, šíření a třídění informací a motivace členů i subjektů mimo členskou základnu. Sdružení slouží ke sdružování sil a intelektu pro vzdělávání osob působících v oblasti potravinářského řetězce, včetně zemědělství, obchodu a spotřebitelů. Jedná se o platformu, na které všichni členové aktivně kooperují s cílem co nejefektivněji vzdělávat své zaměstnance. Cílem je podporovat nejrůznější formy vzdělávání s využitím špičkových odborníků. Členové mají možnost směrovat činnost sdružení formou nových námětů, hodnocení seminářů, včetně prosazení aktuálních školících témat.

Potravinářský i zemědělský obor patří k těm oborům, ve kterých jsou skutečná odbornost, kvalita práce a dodržování norem a předpisů mimořádně důležité. České sdružení pro vzdělávání v potravinářství a zemědělství obhajuje zájmy svých členů a působí na zvyšování jejich odborné a právní úrovně.

Více informací naleznete na webových stránkách sdružení – www.profesnivzdelani.cz.

Další novinky »